Home
Hout werkt!
Onderhoud geoliede v
Opstookprotocol
Ondervloeren
Service
Werk
Contact

Gamma Vloerentechniek

 

page1image5768208

VOORSCHRIFTEN bij gebruik van Multiplank of parket op vloerverwarming

Informatie

 

Algemeen

Hout is en blijft een natuurproduct, dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarmingVoor de parketteur is het van belang te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat hij maatregelen kan treffen om zoveel mogelijk problemen te voorkomenHet is dus uitermate belangrijk dat u ons de juiste informatie verschaft over het vloerverwarmingssysteem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarming systeem. Een voorbeeld van deze informatie is hoe warmt het

leidingwater maximaal kan worden.
Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat 
de voorschriften nauwkeurig naleeftDit om te voorkomen dat de vloer iets gaat 'kieren' (vooral in het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer en dient geaccepteerd te worden. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming zal zijnBij extreme droogte kan scheurvorming ontstaan in de toplaag. Wanneer u de voorwaarden goed naleeft zal de kans op scheuren zeer klein zijn. Leeft u de voorwaarden slecht na dan is de kans groot op naden, en mogelijk nog ergere problemen. Heeft u een vloerverwarmingssysteem met vloerkoeling dan moet er een dampindicator-beveiliging aanwezig zijn. Ais deze beveiliging niet aanwezig is, is het niet verstandig om een houten vloer of laminaat vloer te monteren.

Houtsoorten

Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming te plaatsen. Nerveuze houtsoorten als beuken, maple, essen, robijn of jatoba worden sterk afgeraden.

Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften worden voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

Systemen

 

Er bestaan verschillende vloerverwarming systemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV) (de opbouw van de stortvloer bovenop de leidingen van het
vloerverwarming systeem moeten minimaal 4
-6 cm zijn en een gegalvaniseerd betonnet bevatten),
en droogbouwsystemen (waarbij de leidingen los liggen, bijv. elektrische systemen). Deze warmwatersystemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruiktDaarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

Risico's

 

De minste problemen zullen ontstaan als de temperatuurverschillen zo klein mogelijk zijnDe maximale temperatuur van de bovenkant van de bestaande vloer (vaak dus de zandcement dekvloer)

mag niet hoger worden dan 27 graden Celsius en lager dan 15 graden Celsius. De bovenkant van de leidingen dienen minimaal 4 cm onder het oppervlak van de bestaande vloer te liggenDe luchtvochtigheid in de betreffende ruimtes moet tussen de 50 en 65 blijven en de vloer die u uit
k
iest mag niet breder zijn dan ca. 18cm. Als de vloer breder is bestaat de kans op lengte

scheurtjes bij extreme droogte. Houdt u de luchtvochtigheid goed op peil, dan heeft u daar geen last van(Sommige zandcement dekvloeren moeten een gegalvaniseerd krimpnetje bevatten, hangt af van de toegepaste oplossingen)
U bent verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande!

page1image5771536

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen: 1) De temperatuur.

Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaatHet water in de vloerverwarmingsbuizen mag niet warmer worden dan 40 graden Celsius en lager dan 15 graden Celsius (belangrijk indien u ook een koelsysteem heeft in combinatie met vloerverwarming). We wijzen u er nadrukkelijk op om de minimale werkvloer-temperatuur niet lager dan 15 graden Celsius, en de maximale werkvloer-temperatuur van 27 graden Celsius niet te overschrijden. Wij bedoelen de temperatuur aan de bovenkant van de bestaande vloer gemeten!

De temperatuur aan het begin van het stookseizoen dient u heel langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen dient u het verwarmingssysteem weer heel langzaam at te bouwen. Deze maximale- en minimale temperatuur moet de installateur instellen. Belangrijk in dit kader is dat de installateur voldoende meters vloerverwarmingsbuizen aanbrengt opdat de installateur met deze

maximale temperatuur van 40 graden Celsius van het water in de buizen, het systeem wel voldoende vermogen heeft om de woning warm te stoken. Hier moet de installateur een berekening voor maken.2) De luchtvochtigheid.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen! Het is uitermate belangrijk dat de luchtvocht
igheid op peil wordt gehouden, tussen de 50 en 65. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige

seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

Instructies

Opstookprotocol van het vloerverwarmingssysteem in een zandcementdekvloer voor installatie

van de parketvloer

Het vloerverwarmingssysteem moet gelegd zijn volgens het bouwbesluit.

Het opstookprotocol moet worden uitgevoerd als u een nieuw vloerverwarmingssysteem heeft. Meestal heeft u dan ook een nieuwe zand/cement dekvloer geleverd gekregen waar het vloerverwarmingssysteem in is gelegd. Het komt ook voor dat een vloerverwarmingssysteem wordt aangebracht in een bestaande zand/cement dekvloer (in gefreesd). Onderstaande opstookprotocol is bedoelt voor een nieuwe zand/cement dekvloer met daarin een nieuw vloerverwarmingssysteem.

Om het maximaal toelaatbare restvocht percentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

De temperatuur van het water in buizen van het vloerverwarmingssysteem mag niet warmer worden dan 40 graden Celsius(Uitzonderingen daar gelatenBijvoorbeeld een in gefreesde vloerverwarming in een bestaande betonvloer. Daarbij mag de watertemperatuur nooit hoger zijn dan 26 graden Celsius, vraag GVT!)

de zandcement werkvloer dient minimaal 21 dagen oud te zijn bij een dikte van de zandcementdekvloer van 4cm. Is de vloer de zandcementdekvloer 5 cm dik, dan moet 28 dagen worden gewacht etc.;

watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5 graden C per 24 uur verhoogd worden;

dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarming systeem is bereikt; deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;

het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5 graden C per 24 uur te gebeuren;
de totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen (uitzonderingen zoals bij een in gefreesde vloerverwarming in een bestaande betonvloer daar gelaten; vraag GVT). Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;

na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8 liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Ais u de vloer zelf gaat leggen, zorg dan zelf voor een goede vochtmeting.

page2image5767584

Opstookprotocol van het vloerverwarmingssysteem in een anhydrietdekvloer voor installatie van de parketvloer.

Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

de oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18

graden C. Over het algemeen is het verstandig om de vloerverwarming dagen voor het beginnen met de legwerkzaamheden uit te zetten. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5dagen na het leggen aanhouden;
vijf tot zes dagen nadat de vloer is gelegd dient u het opstookprotocol weer uit te voeren op dezelfde wijze als de eerste keer
.

In het gebruik

de oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 27 graden Celsius

en minimaal 15 graden Celsius bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u

vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger of lager wordt ontstaat of kan onherstelbare schade ontstaan aan de parketvloer; Indien dit onverhoopt gebeurt is altijd even informeren bij GVT. Vaak kan het probleem opgelost worden door zeer langzaam het vloerverwarmingssysteem weer aan te zetten en de temperatuur op te voeren. luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50 en 65)

onderhoudsprodukten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen;

aan het eind van het stookseizoen de temperatuur weer zeer geleidelijk en langzaam

afbouwen;

geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te

houden (dit heeft geen effect op het energieverbruik);
bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping)

gaat u op vakantie dan geldt het zelfde als boven beschreven. liever niet lager zetten, en anders met beleid als boven beschreven.

page3image5769248

Strengere norm?

page3image5769456page3image5769664

Mochten de instructies bij de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

Verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog jaren plezier hebben van een prachtige houten parketvloer. Bij nauwkeurig naleven van de regels creëert u een hele stabiele omgeving voor de vloer en is de kans op problemen zeer klein.

page3image5770288
Gamma Vloerentechniek vof | info@gammavloerentechniek.nl
UA-51939507-1